การเลือกรถจากเต็นท์รถมือสอง

พูดถึงรถเต็นท์ก็มีสองลักษณะ คือ รถที่เต็นท์ซื้อหรือรับเทิร์นมากับรถที่มีผู้มาฝากขายไว้ อย่างแรกจะสังเกตได้ง่ายคือรถเหล่านี้จะถูกปรับสภาพเสียจนเช้งวับ ทั้งภายนอกภายในรวมถึงห้องเครื่องยนต์

ส่วนรถฝากขายจริงๆ อย่างมากก็แค่ล้างขัดสี และทำความสะอาดภายในใหม่แค่นั้น ไม่ได้ทำอะไรมากจนกว่าจะขายได้แล้วค่อยตกลงกับผู้ซื้ออีกที แต่ก็มีบ้างที่เต็นท์รับซื้อรถมือหนึ่งจากเจ้าของมาแล้วบอกว่าเป็นรถฝากขายก็มี เพราะทำราคาได้ดีกว่ารถมือสองมือสาม

รถเต็นท์มีทั้งสภาพดีและสภาพทำให้ดูดี สังเกตง่ายๆ ได้จากราคารถ บางทีรุ่นเดียวกันปีเก่ากว่าแต่แพงกว่าปีใหม่ๆ ก็มี นั่นก็เพราะสภาพดั้งเดิมเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเวลาซื้อรถมือสองมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนัก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการคิดค้นและพัฒนาชุดทดสอบเครื่องสำอางอย่างง่าย

ในช่วง 5 ปีทีผ่านมายังคงพบเครื่องสำอางผสมสารห้ามใช้ทั้ง 3 ชนิด ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามกฎหมายใหม่ด้านเครื่องสำอาง ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายเครื่องสำอางอาเซียน กำหนดให้เครื่องสำอางทุกชนิดเป็นเครื่องสำอางควบคุม ดังนั้นผู้ประกอบการต้องแจ้งและจัดทำแฟ้มข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ก่อนผลิตหรือนำเข้า ซึ่งจะช่วยให้การติดตามกำกับดูแลและแก้ปัญหาการใช้สารห้ามใช้ในเครื่องสำอางได้อย่างคลอบคลุมอันตรายจากสารไฮโดรควิโนนทำให้ผู้ใช้เกิดอาการระคายเคือง เกิดจุดด่างขาวที่หน้า ผิวหน้าดำ เป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หาย กรดเรทิโนอิกหรือกรดวิตามินเอ อาจทำให้เกิดอาการหน้าแดงแสบร้อนรุนแรง เกิดการอักเสบ ผิวหน้าลอกอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ และสารประกอบของปรอทหรือปรอทแอมโมเนีย อาจทำให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าดำ ผิวบางลงเกิดพิษสะสมของสารปรอททำให้ทางเดินปัสสาวะและไตอักเสบดังนั้นประชาชนควรมีความรู้ในการเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยอ่านฉลากเครื่องสำอางก่อนซื้อทุกครั้ง เลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีขนาดและปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ใช้ได้หมดภายในเวลาสมควร และก่อนใช้เครื่องสำอางควรอ่านฉลาก ปฏิบัติตามวิธีใช้ คำเตือน รวมทั้งทดสอบการแพ้ก่อนใช้

พร้อมกันนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการเฝ้าระวังและพัฒนาการตรวจวิเคราะห์เครื่องสำอางมาอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันได้มีการคิดค้นและพัฒนาชุดทดสอบเครื่องสำอางค์อย่างง่าย ประกอบด้วย ชุดทดสอบไฮโดรควิโนน ทราบผลภายใน 5 วินาที ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนียในครีมทาหน้า ทราบผลภายใน 5 นาที และชุดทดสอบกรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอาง (กรดวิตามิน เอ) ทราบผลภายใน 1 นาที ซึ่งสามารถใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นว่าเครื่องสำอางผสมสารห้ามใช้หรือไม่และเพื่อลดความเสี่ยงของการได้รับอันตรายจากเครื่องสำอาง โดยเป็นชุดทดสอบที่ให้ผลรวดเร็ว วิธีการใช้ง่ายไม่จำเป็นต้องทำโดยบุคลากรที่ชำนาญเฉพาะ สามารถนำไปใช้ภาคสนามได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบคุมครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขสามารถนำไปใช้คัดกรอง ความไม่ปลอดภัยของเครื่องสำอางที่จำหน่ายในพื้นที่ด้วยตนเอง และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภค

การเลือกซื้อรถมือสองของคุณเป็นไปอย่างคุ้มค่า

สิ่งสำคัญที่จะทำให้การเลือกซื้อรถมือสองของคุณเป็นไปอย่างคุ้มค่า ก็คือการเลือกรถที่มีคุณภาพดีอย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยให้คุณทั้งประหยัดเงิน รวมถึงการไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเพื่อนำรถคันนั้นไปซ่อมแซมเพิ่มเติม เรามีวิธีการเลือกดูรถมือสองเบื้องต้นง่ายๆดังนี้

1. ดูกันตั้งแต่รถยนต์จอดอยู่ไกลๆ เพื่อดูรูปทรงของตัวรถทั้งหมด ว่ามีการเอียงหรือไม่ เช่น หลังคา หรือฝากระโปรง หรือกันชนท้าย ว่ามีการเอียง การยุบ หรือโค้งไม่ได้รูปทรงหรือไม่ เป็นต้น

2. สีของรถ ดูสีรอบคัน สังเกตสีที่แตกต่าง ความเรียบของผิวรถ ตำหนิต่างๆ เกี่ยวกับสี หรือว่าเคยทำสีมา ทำเพราะอะไร มีการชนมาไหมถึงได้ทำสีใหม่ หรือเจ้าของนำรถไปทำสีใหม่เพราะไม่ชอบสีรถเดิม ก็ต้องดูอย่างละเอียด หรือสอบถามถึงประวัติการทำสีกับเจ้าของ

3. เคาะฟังเสียง โดยการแอบไล่เคาะรถบางส่วนหรือรอบคันเพื่อฟังเสียง รถที่ทำสีแล้วมักจะมีการโป๊ว การโป๊วหนาย่อมหมายถึงอุบัติเหตุมาก เราสามารถเคาะดูเสียงที่แตกต่างกันได้ โดยการไล่เคาะฟังเสียงไปรอบๆ คัน

4. คานหน้ารถ ต้องเปิดฝากระโปรงหน้ารถดูว่า คานหน้าที่ยึดหม้อน้ำว่ามีการทำสีมาหรือไม่ มีการโป๊วสี หรือซ่อมมาอย่างไร สังเกตจากรูน็อตต่างๆ ต้องยังกลม และหมายเลขหน้ารถต้องยังมีความชัดเจน

5. ภายในรถ ดูความสะอาด กลิ่น เช่น เบาะสะอาด ไม่เก่าเกินไป เช็คเเอร์ว่ากลิ่นจะต้องไม่อับ และมีความเย็นทุกระดับ คอนโซล ด้านหน้าเป็นของเดิมจากโรงงานไหม รวมถึงการเช็คระยะกิโลการใช้งานของรถยนต์ เป็นต้น

6. เครื่องยนต์ เป็นหัวใจหลักสำคัญในการขับเคลื่อน สังเกตหาการซ่อมเเซม สตาร์ทเครื่องเพื่อฟังเสียง และหากรถคันนั้นมีบุ๊กเซอร์วิสจะเป็นการดีมาก เพราะสามารถดูประวัติการซ่อมได้ และดูด้วยว่ารถตรงกับเลขทะเบียนไหม และเลขไมล์ในตัวรถด้วย

เพื่อความคุ้มค่าในการเลือกซื้อรถมือสอง เราก็ควรที่จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อน