กระทรวงการคลังเตรียมจะปรับโครงสร้างภาษีออนไลน์

กระทรวงการคลังเตรียมจะปรับโครงสร้างภาษีออนไลน์ เป็นการปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องตามหลักสากล เช่นเดียวกับหลายๆประเทศที่ได้เดินหน้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในลักษณะนี้ไปบ้างแล้ว อย่างเช่น ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เป็นต้น

โดยจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กับ 5 กลุ่มเว็บไซต์ยักษ์ใหญ่ ตั้งแต่อีคอมเมิร์ซอย่าง Lazada, Alibaba กลุ่มโซเชียลมีเดียที่มีรายได้จากโฆษณาอย่าง Facebook, Google และ YouTube รวมไปถึง กลุ่มเว็บไซต์จองที่พักโรงแรม, กลุ่มเว็บไซต์จองตั๋วคอนเสิร์ต และเว็บไซต์นายหน้าขายสินค้าและบริการ

ซึ่งแนวทางในการจัดเก็บภาษีนั้น จะเน้นไปที่การทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก โดยกำหนดแนวทางการพิจารณาเอาไว้คือ หากเปิดเว็บไซต์เพื่อทำการซื้อขายสินค้าบนเว็บไซต์แล้ว เจ้าของเว็บไซต์จะต้องจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากรเท่านั้นถึงจะสามารถทำธุรกิจในไทยได้ ถึงแม้จะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในต่างประเทศ ก็จะต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง แต่หากไม่มาขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากรแล้วเว็บไซต์เหล่านั้นก็จะถูกปิดถาวรทันที

กฎหมายดังกล่าวอยู่ภายใต้แนวทางการปฎิรูปโครงสร้างภาษีครั้งสำคัญของกรมสรรพากรที่จะต้องพิจารณาบนฐานที่รัดกุม เพื่อให้สามารถปิดช่องโหว่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จะได้จัดเก็บภาษีถูกคน และที่สำคัญคือต้องจัดทำให้รอบด้าน สามารถบังคับใช้ไปได้อีกไม่ต่ำกว่า 5-10 ปี พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยคาดว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีนี้จะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ภายในรัฐบาลปัจจุบัน คาดว่าน่าจะภายในเดือนมีนาคมนี้

แหล่งที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

การเลือกความหนาแน่นของที่นอนยางพาราให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

เอกลักษณ์ของที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100%
เมื่อพูดถึงที่นอนยางพาราแล้ว หลายท่านอาจนึกถึงที่นอนที่มีผิวสัมผัสค่อนข้างแข็ง และมีการยุบตัวในขณะใช้งานเพียงเล็กน้อย ซึ่งมักจะเป็นคำบอกเล่าหรือคำแนะนำที่บอกต่อ ๆ กันมาปากต่อปาก ว่าเป็นที่นอนที่มีความเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยจากการนอน หรือผู้ที่มีอาการป่วยเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือกระดูกสันหลัง ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวนั้น นับเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักสำหรับที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% เนื่องจากที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% นั้น จะมีผิวสัมผัสที่นุ่มนวลอันเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงมีความหนาแน่นเพียงพอสำหรับการรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี โดยปราศจากการยุบตัวอย่างถาวร ดังนั้น หากท่านกำลังมองหาที่นอนที่มีความนุ่ม สบาย สำหรับการพักผ่อน ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างไม่ผิดหวัง แต่หากท่านกำลังมองหาที่นอนที่มีความแข็ง (มิใช่ความแน่น) อยู่ ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ก็จะไม่สามารถมอบผิวสัมผัสตามที่ท่านต้องการได้

การดูแลผู้สูงอายุด้านการติดเชื้อและโรคประจำตัว

โดยธรรมชาติของการเสื่อมถอยของเซลล์ในทุกๆระบบรวมทั้งระบบสร้างภูมิคุ้มกันต้านทาน โรค ผู้สูงอายุจึงมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำกว่าคนทั่วไปเสมอ ส่งผลให้ติดเชื้อได้ง่ายและมักเป็นการติดเชื้อที่รุนแรง บ่อยครั้งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ ดังนั้น ตัวผู้สูงอายุเอง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลและครอบครัวต้องใส่ใจและร่วมกันรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน (สุขบัญญัติแห่งชาติ) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดโอ กาสเกิดการติดเชื้อของผู้สูงอายุ

นอกจากนั้นผู้สูงอายุมักเกิดโรคเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของการใช้พลังงานในร่าง กายเช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง และโรคความดันโลหิตสูง ดังนั้นตัวผู้สูงอายุเองและ ครอบครัวควรมีการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุสม่ำเสมอ เริ่มได้เลยในทุกอายุ ต่อจากนั้นความถี่ในการตรวจจะขึ้นกับผลตรวจและดุลพินิจของแพทย์ อีกประการสำคัญคือ ควรให้ผู้สูงอายุได้รับการฉีดวัคซีนตามกระทรวงสาธารณสุขและ/หรือแพทย์/พยาบาลแนะนำเสมอเช่น วัคซีนโรคไข้ หวัดใหญ่และวัคซีนโรคไวรัสตับอักเสบ บี

นอกจากนั้น เมื่อพบว่าผู้สูงอายุเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ ควรต้องใส่ใจดูแลรักษาปฏิบัติตามแพทย์/พยาบาลแนะนำเสมอ เคร่งครัดกว่าผู้ใหญ่ทั่วไป เพราะผู้สูงอายุจะเกิดผลข้างเคียงต่างๆได้ง่าย และไม่ควรให้ขาดยา รวมทั้งการพบแพทย์ควรต้องสม่ำเสมอตามแพทย์นัด

เมื่อผู้สูงอายุมีอาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะเมื่อมีไข้หรือท้องเสีย ถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 1 – 2 วัน ต้องนำผู้สูงอายุพบแพทย์เพื่อการรักษาได้ทันท่วงที แต่ถ้ามีอาการมากควรพบแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมงหรือเป็นการฉุกเฉิน

การรักษาโรคเก๊าท์กับภาวะแทรกซ้อนของโรคเกาต์

การรักษาโรคเก๊าท์กับภาวะแทรกซ้อนของโรคเกาต์

กลายเป็นโรคเกาต์เรื้อรังเมื่อไม่ไปพบแพทย์อย่างต่อเนื่อง หรือเกิดปุ่มผลึกกรดยูริกในเนื้อเยื่อต่าง ๆ จนส่งผลเสียต่อบุคลิกและภาพลักษณ์
ถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษา อาจทำให้เกิดภาวะข้อพิการ นิ่วในทางเดินปัสสาวะ (พบได้ประมาณ 25%) ซึ่งอาจทำให้เกิดการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะแทรกซ้อนตามมาได้

ผู้ป่วยโรคเกาต์มักจะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง และภาวะหลอดเลือดแดงแข็งมากกว่าคนปกติ (สันนิษฐานว่าอาจมีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ของโรคเหล่านี้ร่วมกับโรคเกาต์) และถ้าหากผู้ป่วยไม่ได้ควบคุมโรคเหล่านี้ให้ดี ปล่อยให้เป็นแบบเรื้อรัง ในที่สุดก็อาจจะกลายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมองตีบ และไตวายจนเสียชีวิตได้

ที่พักอัมพวาในแบบต่างๆที่จะเติมเต็มความสุขในหัวใจ

นอกจากที่พักอัมพวาในแบบต่างๆที่จะเติมเต็มความสุขในหัวใจให้กับของนักท่องเที่ยวแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของอัมพวายังมีมากมายทั้งการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตทางสายน้ำอย่างใกล้ชิด อย่างเช่น ตลาดน้ำท่าคา ที่นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือแจวลำเล็กที่ชาวบ้านเตรียมไว้บริการทั้งเรือและคนพายไปจับจ่ายใช้สอยซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ชาวบ้านขนมาจากสวนของตนเองมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว แล้วยังเลือกรับประทานอาหารในลำเรือ หรือริมตลิ่งฝีมือคนท้องถิ่น หรืออาจเลือกเดินช็อปปิ้งในตลาดน้ำอัมพวายามเย็นที่มีสินค้ามากมาย ทั้งขนมหวาน เสื้อผ้า ของที่ระลึกย้อนยุค ยังมีอาหารจากแม่น้ำแม่กลองและทะเลสดๆอย่างกุ้งแม่น้ำตัวโต ปลาหมึก หอย และปลา ที่ปิ้งย่างกับน้ำจิ้มรสแซ่บให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง พอแดดร่มลมตกก็นั่งเรือชมหิ่งห้อยซึ่งมีทั้งการนั่งเรือไปชมหิ่งห้อยอย่างเดียว หรือจะใช้บริการนวดแผนโบราณขณะล่องเรือไปตามแม่น้ำด้วยก็ได้ หากนักท่องเที่ยวอยากจะสัมผัสบรรยากาศของร้านค้าในตลาดน้ำอัมพวายามค่ำคืนก็สามารถเลือกที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณสองฝั่งของตลาดน้ำได้ โดยสามารถสั่งอาหารมาตั้งวงสังสรรค์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพราะร้านอาหารต่างก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่พักริมสองฝั่งของตลาดน้ำอัมพวา

การไปเที่ยวอัมพวา ยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจหลายแห่ง มีวัดวาอารามที่งดงามให้ได้เข้าไปกราบสักการะบูชาขอพรเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น สถานที่Unseen Thailand วัดบางกุ้ง,วัดบางแคน้อย เป็นต้น เรียกว่าใครที่อยากจะท่องเที่ยวพร้อมการไหว้พระขอพร 9 วัดตามความเชื่อและความศรัทธาก็สามารถทำได้

อัมพวายังมีสถานที่สำหรับศึกษาดูงาน เช่น การทำเครื่องเบญจรงค์ซึ่งมีลวดลายที่อ่อนช้อยสวยงามมาก การทำน้ำตาลมะพร้าวที่ให้ท่านได้สัมผัสกับวิถีชีวิตอย่างแท้จริงตั้งแต่การเก็บน้ำตาลมะพร้าวสดๆจากต้น การต้มและการหยอด การทำผลไม้กลับชาติหรือการเผาถ่านผลไม้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งสิ้น การทำสวนมะม่วงหาวมะนาวโห่ผลไม้ในวรรณคดีซึ่งมีคุณประโยชน์หลายประการ

การค้นหากลุ่มคนที่ใช่ Finding Your People

ผลสำรวจบอกว่า 74% ของเด็กไทย ชอบเข้าสังคมอยู่ตลอดเวลา
สิ่งที่เด็กไทยมองหาจาก “ความเป็นเพื่อน” ได้แก่ 28% ต้องการความซื่อสัตย์, 25% ต้องการความจริงใจ, 14% ต้องการความสุจริตหรือความตรงไปตรงมา สำหรับแบรนด์ ยังเป็น 3 สิ่งที่เขามองหาในตัวแบรนด์ อีกเช่นกัน

พฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย พบว่า วัยรุ่นทั่วโลกส่วนใหญ่ใช้ LIKE เป็นการประเมิณคุณค่าของตัวเองและตัวตนของเขา สำหรับเด็กไทยพบว่า 67% ของคนที่โพสต์สเตตัสขึ้นไป ถ้าได้ 50LIKE ขึ้นไป เขาถึงจะรู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากสเตตัสอันนั้น และสำหรับ ‘ภาพ’ ที่โพสต์ขึ้นไป 70% มองว่า ถ้าได้ 50 LIKE ขึ้นไปถึงจะรู้สึกว่าพอใจสำหรับภาพนั้น มีบางคนถึงขนาดที่ว่าถ้าได้ไม่ถึง 50LIKE ก็อาจจะพบโพสต์หรือภาพอันนั้นไปเลย
ผลสำรวจยังพบว่า วัยรุ่นยังมีพฤติกรรมในการเขียนคอมเมนต์ในเชิงลบค่อนข้างสูง โดยมาตรฐานโลกอยู่ที่ 20% ในขณะที่เด็กไทย เขียนคอมเมนต์ในเชิงลบ สูงที่สุดในเอเชีย ถึง 64% และสูงมากกว่ามาตรฐานโลกถึง 3 เท่า

สิ่งที่ทำให้วัยรุ่น มองว่าใครเจ๋ง (Look Cool) คือคนที่ทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น, ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และคนที่ชอบแหกกฎเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
เด็กไทย 78% ยอมรับว่าชอบใช้แอป ในการแต่งรูปเพื่อให้ภาพออกมาสวย ในขณะที่ 86% ยอมรับว่า ยังไม่พอใจกับภาพที่ลงในออนไลน์ ยังสามารถทำให้มันดีกว่านี้ได้
แอป แต่งรูปยอดนิยมที่วัยรุ่นไทยนิยมใช้ ได้แก่ Camera360, Fotorus, VSCO และ PhotoGrid
Landscape การใช้โซเชียลฯ มีเดีย สำหรับเด็กไทย Facebook กับ Line แทบจะเท่ากันเลย แต่วิธีการใช้กับแอปทั้งสองตัวนี้เทียบกันไม่ได้เพราะตอบโจทย์ที่ไม่เหมือนกัน โดยจะใช้ LINE เพื่อสนทนาสื่อสารกันรวมทั้งซื้อของขายของกันได้ด้วย แต่จะใช้ Facebook เป็นเหมือนการบันทึกชีวิต แต่ที่น่าสนใจมากคือเด็กไทยใช้ Instagramมากกว่าในระดับโกลบอลเสียอีก

เพื่อนยังคงมีส่วนสำคัญอยู่ แต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือนอกเหนือจากเพื่อน คือเด็กในยุคนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่า “ผู้ชม” เข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตอีกด้วย ดังนั้น สิ่งที่แบรนด์จะสามารถนำไปใช้ได้ก็คือ แบรนด์จะต้องคำนึงถึง “ผู้ชม” ของเขา ไมว่าจะเป็น เพื่อนในเฟซบุ๊ก, Follower ในอินสตาแกรม ฯลฯ คุณจะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ เป็นคนที่เจ๋งในสายตาของผู้ชมของเขา

นอกจากนี้ สิ่งที่แบรนด์จะต้องทำคือ จะต้องสะท้อนความเป็นตัวตนของแบรนด์ที่แท้จริง ตอบสนองกลุ่ม Millennial อย่างรวดเร็วในแบบที่สัมผัสเข้าถึงได้ และที่สำคัญคือต้องทำให้ดูเจ๋งในสายตาของผู้ชม

บ้านน็อคดาวน์

บ้านน็อคดาวน์นั้นเป็นบ้านที่ใช้เนื้อที่น้อย และการประกอบสร้างใช้เวลาน้อยมีโครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน มีราคาที่ถูกเหมาะกับทุกพื้นที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะอยู่ในเมือง หรือจะนำบ้านน็อคดาวน์ไปอยู่อาศัยตามต่างจังหวัด ติดริมแม่น้ำก้สะดวกสบายอีกด้วย แต่ต้องเลือกโครงสร้างบ้านและลักษณะรูปแบบของบ้านให้เหมาะกับพื้นที่นั้นด้วยและบ้านน็อคดาวน์ยังเป็นที่นิยมมากอีกด้วย ไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็ตามเพราะด้วยความสวยงาม การใช้งานที่ดีแข็งแรง ความป็นอยู่ก็สะดวกสบายมีแต่ข้อทั้งนั้น ข้อดีของบ้านน็อคดาวน์ที่ทราบกันคือ ได้เปรียบของระยะเวลาที่สร้างน้อย และเร็วและสามารถเคลื่อนย้ายได้ทุกพื้นที่โดยไม่ต้องสร้างใหม่เมื่อย้ายบ้านน็อคดาวน์และดีมากๆ สำหรับคนที่มีงบจำกัดและมีเนื้อที่ทีจำกัดไม่มากและไม่ต้องจ้างช่างรับเหมาให้ยุ่งยากอีกด้วย ถือว่าราคาดี และได้บ้านที่ถูกใจแล้วนี่ถือว่าคุ้มที่สุด และยังมีการจัดวางระบบไฟฟ้า และปะปาให้อย่างเสร็จเรียบร้อย เป็นอย่างดี แต่ข้อเสียของบ้านน็อคดาวน์ก็มีให้เห็น คือ ต้องเลือกบ้านที่มีคุณภาพจริงๆ และบ้านต้องแข็งแรงทนทานเมื่อการใช้งานนานๆ เข้าจะเข้าใจเองว่าทำไมต้องเลือกบ้านน็อคดาวน์อย่างพิถีพิถันด้วย และจำเป็นต้องเลือกผู้ผลิตและช่างการทำงานต่างๆ ให้ดีและเชื่อมั่นได้ว่าจะได้บ้านที่แข็งเรงทนทานจริงๆ และควรปรึกษผู้เชี่ยวาญก่อนสร้างบ้านน็อคดาวน์ทุกครั้ง เพราะเมื่อสร้างไปแล้วความเป็นอยู่นั้นมีค่าต่อชีวิตคุณมากๆ และให้แน่ใจว่าได้เลือกวัสดุที่มีคุณภาพดี จริงๆ ก่อนการที่จะเลืกซื้อบ้านน็อคดาวน์นั้น เลือกให้เหมาะกับพื้นทืที่จะนำบ้านน็อคดาวน์ไปติดตั้งด้วย การดีไซน์ ออกแบบโครงสร้างต่างๆ มีผลเป็นอย่างมาก และจำเป็นที่จะต้องได้รับคำแนะนำที่เป็นกลางเท่านั้นและการตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าชอบแบบไหน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดที่คุณต้องการอยู่ต่างจังหวัด บ้านน็อคดาวน์ถือว่าเหมาะมากๆ เผื่อในอนาคตคุณต้องการย้ายที่อยู่คุรสามารเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกไม่ยุ่งยาก บ้านน็อคดาวน์มีการเคลื่อนย้านที่ง่ายไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด และเมื่อคุณนำบ้านน็อคดาวน์ไปติดตั้งในบริเวณนั้นแล้วคุณสามารถใช้พื้นที่ที่เหลือได้อย่างเต็มที่เพราะการติดตั้งบ้านน็อคดาวน์นั้นถือว่าใช้พื้นที่น้อย เพราะฉะนั้นการที่จะอยุ่อาศัยในต่างจังหวัดโดยใช้บ้านน็อคดาวน์เป็นที่อยู่อาศัยนั้นถือว่าคุ้มและแข็งแรงทนทานเหมาะกับชีวิตความเป็นอยู่มาก

จำเป็นต้องติดมุ้งลวดหรือไม่

ถ้าถามว่าจำเป็นต้องติดมุ้งลวดหรือไม่ ต้องบอกเลยว่า ขึ้นอยู่กับบ้านของคุณว่าต้องการให้การถ่ายเทของลมระบายอากาศให้สะดวกหรือไม่ หรืออยากติดมุ้งลวดเพราะความต้องการอื่นๆ ก็ได้ เพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน ถึงวันนี้ไม่ร้อนมาก แต่วันข้างหน้าอาจร้อนขึ้นแน่ เพราะปลายปีถึงจะหนาวอากาศดีไม่ต้องเปิดแอร์ หน้าต่าง แต่ก็แป๊ปเดียว และเมื่อคุณไม่ให้อากาศถ่ายเทนั้นบ้านจะเหม็นอับส่งผลต่อสุขภาพด้วย และมุ้งลวดนั้น มีให้เลือกมากมายหลายแบบ เลือกให้เหมาะกับลักษณะของบ้านคุณได้ทุกแบบไม่ว่าจะ มุ้งม้วน มุ้งลวด แบบพับจีบ หรือมุ้งลวดประตู และอีกหลายแบบให้เลือกตามความใช้งานทุกบ้าน ไม่ว่าคุณจะแต่งบ้านแบบใด สมัยใหม่หรือ แบบไทยๆ สามารถติดตั้งมุ้งลวดได้ตามความต้องการใช้งานเลย มุ้งลวดนั้นยังป้องกันยุง แมลงร้ายต่างๆ ได้ด้วย เพื่อให้ลมถ่ายเทสะดวกและไม่ให้สัตว์ร้าย แมลงต่างเข้าบ้านได้ และปัจจุบัน มีการทำมุ้งลวดแบบสมัยให้มากขึ้นให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น มุ้งลวดนั้นเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้สอยภายในบ้านที่มีประโยชน์ มาก เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ช่วยแต่งบ้านให้ดูดีได้อีกด้วย และยังให้อากาศเข้าบ้านโดยไม่มีแมลงหรือเศษขยธเข้ามาภายในบ้านอีกด้วยวัสดุที่จะนำมาทำเป็นมุ้งลวดนั้น นำวัสดุต่างๆ นั้นมาทำเป็นวัสดุที่คุณภาพดี เกรดเอ เน้นความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพของมุ้งลวด เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุด เพราะเมื่อคุณรู้สึกว่าร้านที่รับทำมุ้งลวดนั้นดีหรือให้บริการดี นั้นก็จะมีการบอกต่อปากต่อปากบางทีไม่ต้องมีการโฆษณาเลยสักนิด เพราะด้วยการให้บริการ คุณภาพของมุ้งลวด การให้คำแนะนำที่ดีและไม่เอาเปรียบลูกค้า ก็จะทำให้ร้านทำมุ้งลวดนั้นอยู่ได้ด้วยคุณภาพของมุ้งลวดความพึงพอใจที่ลูกค้านั้นประทับใจค่ะ หลายคนบอกว่ามุ้งลวด นั้นเหมาะกับบ้านที่อยู่ในเมืองหรือไม่ เพราะส่วนมากจะมีบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดนั้นติดมุ้งล้วนกันมากกว่า ต้องบอกหลายคนที่เข้าใจผิดเลยว่า บ้านในเมืองนั้นมีการดีไซน์ ออกแบบบ้านให้ทันสมัยมากขึ้นมีประตูบานเลื่อน แต่มุ้งลวดนั้นมีหลายแบบไงค่ะ สามารถติดตั้งได้กับประตูได้ด้วย มุ้งลวดหลายแบบ ไม่ว่าคุณจะมีหน้าต่างที่ไม่เหมือนใคร รับรองเลยว่าเมื่อคุณติดตั้งมุ้งลวดแล้วนั้นคุณใช้งานด้อย่างคุ้มค่าแน่นอนค่ะ

ประเภทของกาวที่ใช้ติดหญ้าเทียม

สำหรับท่านที่กำลังต้องการปูหญ้าเทียมเอง อาจจะกำลังมีคำถามเกิดขึ้นว่าปูอย่างไร? ใช้อะไรติด? วันนี้จะขอแนะนำกาวติดหญ้าเทียมที่เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภทกัน

1. กาว Solution A+B

เป็นกาวที่ใช้สำหรับงานหนัก ต้องการความทนทาน ทนแดด ทนฝน อายุการใช้งานยาวนาน เป็นส่วนผสมของ Polyethylene การใช้งานต้องผสมกาวตามสัดส่วนให้เข้ากันก่อน เหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง เช่น สนากีฬา จัดสวน เป็นต้น

2. กาวยาง

หาซื้อได้ง่าย สำหรับใช้งานทั่วไป ไม่ทนแดดและฝน และไม่ทำลายพื้นผิวเดิม เหมาะสำหรับใช้งานในร่ม เช่น ระเบียง กระเบื้อง หรือภายในอาคาร บ้าน เป็นต้น

3. กาว SPU Adhesive

เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมสนามกีฬา ใช้งานง่ายไม่ต้องผสม ทนแดด ทนฝน

4. เทปกาวตาข่าย (มีจำหน่ายเฉพาะกรีนนี่กราสเท่านั้น)

สำหรับใช้งานทั่วไปในร่ม ไม่ทนแดด ไม่ทนฝนเหมือนกาวยาง แต่ใช้งานได้ง่ายกว่ามาก และแข็งแรงกว่าเนื่องจากมีเส้นใยตาข่ายในเนื้อกาว ติดตั้งง่าย เหมาะกับผู้ที่ติดตั้งด้วยตนเอง

และอีกส่วนที่สำคัญขาดไม่ได้หากต้องการเชื่อมต่อหญ้าเทียมให้เป็นผืนเดียวกัน นั่นคือ เทปต่อหญ้าเทียม สำหรับใช้ร่วมกับกาว solution A+B และกาวยาง โดยใช้กาวทาบนเทปต่อหญ้าเทียม เพื่อนำหญ้าเทียมมาต่อกันให้เป็นผืนเดียว โดยที่เนื้อกาวจะไม่ซึมลงบนพื้นผิวเดิม

จัดโต๊ะจีน อีกหนึ่งวิธีการจัดเลี้ยงยอดนิยมในงานแต่งของคนไทย

วัฒนธรรมการเลี้ยงอาหารถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และเป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นมาช้านาน โดยในสมัยก่อนหากมีแขกไปใครมาที่บ้าน อีกหนึ่งวัฒนธรรมของคนไทยนอกจากการยกน้ำมาเสิร์ฟให้แขกได้ดื่มดับกระหายแล้ว การเลี้ยงอาหารก็ถือเป็นอีกหนึ่งธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทย โดยไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงอาหารแบบเล็กๆ อย่างเช่นการล้อมวงทานข้าวกันที่บ้าน ไปจนถึงการจัดเลี้ยงในงานมงคล หรืองานพิธีต่างๆ ที่มีแขกเหรื่อมาในงานมากมาย โดยหากเป็นการเลี้ยงอาหารในแบบไทยแท้ในสมัยก่อน เราอาจจะเห็นการนั่งรับประทานอาหารกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยการล้อมวงนั่งกันกับพื้น แต่ปัจจุบันเมื่อเราได้รับเอาวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามา ก็ทำให้วัฒนธรรมในการเลี้ยงอาหาร หรือวัฒนธรรมในการจัดเลี้ยงของเราเปลี่ยนไป

โต๊ะจีนก็ถือเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมการเลี้ยงอาหารที่ประเทศไทยให้ความนิยมกันมาก โดยแทบจะเป็นรูปแบบของการจัดเลี้ยงอาหารที่เป็นอันดับหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของงานพิธีจัดเลี้ยงในบ้านเราเลยทีเดียว เพราะไม่ว่าเราจะไปงานเลี้ยง หรืองานมงคลที่ใด เรามักจะเห็นการจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีนอยู่ในงานเลี้ยง หรืองานมงคลเหล่านั้นเสมอ ซึ่งการรับประทานอาหารแบบโต๊ะจีนที่เราได้รับมาจากวัฒนธรรมของจีนนั้น คนจีนจะนิยมนั่งทานข้าวบนโต๊ะ ใช้ช้อน ถ้วย และตะเกียบในการรับประทาน และนิยมนั่งรับประทานอาหารแบบโต๊ะกลม เพราะจะทำให้สามารถมองเห็นหน้ากันได้ทุกคนและไม่เป็นการแบ่งชนชั้นนั่นเอง ด้วยเหตุนี้การจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีนในงานพิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ทั่วไป โต๊ะจีนถือว่าเป็นการจัดเลี้ยงอาหารแบบยอดนิยมสำหรับคนไทย