การเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์

การเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ หรือทำงานกับแบตเตอรี่นั้น ควรที่จะต้องมีความระมัดระวังให้มาก เนื่อจากแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นั้นมีส่วนประกอบของสารเคมีอยู่ภายในนั้น อาทิ สารตะกั่ว และน้ำกรด เป็นต้น ซึ่งสารเคมีอาจจะทำอันตรายได้ จึงควรที่จะป้องกันไว้ก่อน

ไม่ควรทำการเปลี่ยน หรือชาร์จแบตในที่ๆ มีประกายไฟ หรือสะเก็ดไฟจากก้นบุหรี่
ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับแบตเตอรี่นั้น ควรที่จะสวมหน้ากาก หรือแว่นตา
ไม่ควรวางแบตเตอรี่ใกล้กับมือเด็ก
ควรที่จะเก็บแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไว้ในที่ๆ ปลอดภัย และไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในถังขยะธรรมดา
ผู้ใช้ควรที่จะศึกษา หรืออ่านคำแนะนำ และข้อควรระวังที่มีมากับแบตเตอรี่ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนนำมาปฏิบัติ
ไม่ควรเอียง หรือตะแคงแบตเตอรี่ เพราะน้ำกรดอาจจะรั่วออกมาได้ แล้วพอเวลาน้ำกรดเดือด จะมีประสิทธิภาพในการกัดกร่อนที่รุนแรง จึงต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์ที่ป้องกันให้แน่นหนา