เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น

เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น

การเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง จะช่วยฝึกทักษะการเคลื่อนไหวให้ มีความคล่องแคล่ว ฝึกการทรงตัวให้มั่นคง และพัฒนาการของกล้ามเนื้อ การรับรู้ ความคิด และเลียนแบบจากของจริง ตรงนี้จะทำให้เด็กรู้จักปรับสิ่งใหม่ให้เข้ากับสิ่งที่คุ้นเคยหรือ ทำให้รู้จักแล้วคิดเพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติตามที่เป็นจริง มีความกล้าแสดงออก รู้จักระมัดระวัง รู้จักการแบ่งปัน ซึ่งผมว่ามันคือรากฐานสำคัญของการมี “จิตสาธารณะ” เพื่อที่จะหวังว่าเมื่อเติบใหญ่ขึ้นเด็ก ๆ เหล่านี้จะเป็นผู้มี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และ รู้อภัย

ประโยชน์ของสนามเด็กเล่น

เด็กๆ ทุกคนชอบเล่น ซึ่งการเล่นอาจดูเป็นกิจกรรมที่ดูเหมือนไม่มีประโยชน์ แต่อันที่จริงแล้ว การเล่นในสนามเด็กเล่น หรือทำกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนาทักษะพิสัย และฝึกการใช้มือและสายตาให้สัมพันธ์กัน ทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แม้ว่าการเล่นจะเป็นกิจกรรมที่สำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก แต่สำหรับผู้ใหญ่หลายคนมักจะมองข้ามจุดนี้ไป และชอบให้ลูกมุ่งมั่นเอาแต่เรียน คุณรู้หรือไม่ครับว่าการเล่นมีประโยชน์มากมาย เพราะถือเป็นการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนึ่งอีกด้วย

การได้เล่นที่สนามเด็กเล่น ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตาม ถือเป็นเวลาที่พวกเขาจะได้พักผ่อนจากตารางเรียนแน่นๆ นอกจากการเล่นในสนามเด็กเล่นจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วยให้จิตใจปลอดโปร่งแจ่มใส เพราะถือเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้สมอง และทำให้เด็กตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้นในระยะยาว ซึ่งจะทำให้ลูกคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย