การเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์

การเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ หรือทำงานกับแบตเตอรี่นั้น ควรที่จะต้องมีความระมัดระวังให้มาก เนื่อจากแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นั้นมีส่วนประกอบของสารเคมีอยู่ภายในนั้น อาทิ สารตะกั่ว และน้ำกรด เป็นต้น ซึ่งสารเคมีอาจจะทำอันตรายได้ จึงควรที่จะป้องกันไว้ก่อน

ไม่ควรทำการเปลี่ยน หรือชาร์จแบตในที่ๆ มีประกายไฟ หรือสะเก็ดไฟจากก้นบุหรี่
ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับแบตเตอรี่นั้น ควรที่จะสวมหน้ากาก หรือแว่นตา
ไม่ควรวางแบตเตอรี่ใกล้กับมือเด็ก
ควรที่จะเก็บแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไว้ในที่ๆ ปลอดภัย และไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในถังขยะธรรมดา
ผู้ใช้ควรที่จะศึกษา หรืออ่านคำแนะนำ และข้อควรระวังที่มีมากับแบตเตอรี่ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนนำมาปฏิบัติ
ไม่ควรเอียง หรือตะแคงแบตเตอรี่ เพราะน้ำกรดอาจจะรั่วออกมาได้ แล้วพอเวลาน้ำกรดเดือด จะมีประสิทธิภาพในการกัดกร่อนที่รุนแรง จึงต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์ที่ป้องกันให้แน่นหนา

เทคโนโลยีที่ใช้ในการรับผลิตน้ำดื่ม

คือระบบการกรองโดยวิธี Reverse Osmosis (R.O) ซึ่งผู้ขายส่วนใหญ่นำมาเพื่อใชัในการรับผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์ดังนี้

3.1 Feed water คือน้ำที่ส่งเข้าระบบ RO เพื่อรับผลิตน้ำดื่มที่ต้องการ
3.2 RO Product หรือ Permeate คือน้ำที่ผ่านการกรอง จาก RO
3.3 RO Reject, Concentrate, Retentate หรือ Brine คือน้ำที่เหลือจากการกรอง RO และมีความเข็มข้นของสารละลาย (TDS) สูง
3.4 Recovery Rate คืออัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ของ RO Product กับ Feed Water เช่น ระบบ RO มี Recovery Rate 70 % หมายถึง ส่ง Feed Water เข้าไป 100 ส่วน จะได้ RO
Product 70 ส่วน อีก 30 ส่วนเป็น RO Reject
3.5 Percent Salt Rejectionคือ จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ RO membrane สามารถ สกัดเอาสารละลายไว้ได้ เช่น Feed water มี โซเดียม 100 ส่วน ใน RO Product มี โซเดียม เหลือ 5 ส่วน ดังนั้น Sodium rejection มีค่า 95 %
3.6 RO Element, RO Module หรือ RO Catridge คือ RO membrane ที่ประกอบสำเร็จแล้วพร้อมที่จะใช้งาน
3.7 Pressure Vessel คือ ท่อความดันสำหรับใส่ RO Element เพื่อทำการกรองน้ำ มีขนาดบรรจุได้ตั้งแต่ 1 ถึง 7 Elements วัสดุทำด้วย PVC, Fiber Glass หรือ Stainless Steel
3.8 Stage คือจำนวนครั้งที่น้ำไหลผ่านระบบ RO

หมายเหต:
Single Stage หมายถึง น้ำไหลผ่านระบบ RO ครั้งเดียวซึ่งอาจจะเป็น Brine-staging ซึ่งหมายถึง reject จาก stage แรกถูกส่งเข้าไปใน Stage ที่สอง เพื่อเพิ่ม recovery rate หรืออาจจะเป็น Product staging ซึ่งหมายถึง RO Product จาก Stage แรกเพื่อขจัดสารละลายเพิ่มขึ้น ส่วน Two Stage หมายถึง น้ำไหลผ่านระบบ RO สองครั้ง ซึ่งอาจจะเป็น Brine-staging ซึ่งหมายถึง reject จาก stage แรกถูกส่งเข้าไปใน Stage ที่สอง เพื่อเพิ่ม recovery rate หรืออาจจะเป็น Product staging ซึ่งหมายถึง RO Product จาก Stage แรกเพื่อขจัดสารละลายเพิ่มขึ้น

3.9 Array หมายถึง จำนวน pressure vessel พร้อมด้วย RO Elements ที่ติดตั้งเป็นชุดและมีความสัมพันธ์กับการ Staging ตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่น -Array = 2×4,0 หมายถึง RO ชุดนี้เป็น single stage และมี pressure vessle 2 ชุดๆละ 4element-Array = 3×5,1×4 หมายถึง RO ชุดนี้เป็น 2 stage และมี pressure vessle ใน stage แรก 3 ชุดๆละ 5element และใน stage ที่สอง 1 ชุดๆละ 4element-Array = 3×5,2×4,1×3 หมายถึง RO ชุดนี้มี 3 stageและมี pressure vessle ใน stage แรก 3 ชุดๆละ 5element ใน stage ที่สอง 2 ชุดๆละ 4element และใน stage ที่สาม 1 ชุดๆละ 3element

3.10 ROBank หมายถึง ชุดของ RO Pressure Vessels ถูกจัดมารวมกลุ่มกันและติดตั้งอยู่ในโครงรองรับ (Supporting Frame) เดียวกัน เช่น Array 3,1 จะถูกติดตั้งอยู่ใน Bank เดียวกัน

3.11 Clean-In-Place (CIP) คือระบบสำหรับล้างทำความสะอาด RO Elements ซึ่งอาจจะติดตั้งอยู่กับที่ติดตั้งระบบ RO หรืออาจเป็นระบบล้อเลื่อนเข็นเข้ามาใช้เมื่อต้องการทำความสะอาด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้าย

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้าย (End of life care) เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้โดยสิ้นเชิง เป็นกลุ่มนอนติดเตียง ต้องให้อาหารทางสาย ไม่อาจสื่อสารด้วยการพูดคุยตามปกติได้ เป็นการดูแลที่เน้นการลดความเจ็บปวดหรือดูแลทางร่างกายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสุดในช่วงสุดท้ายของชีวิต

สถานดูแลระยะสุดท้ายนี้ ส่วนใหญ่ผู้ให้บริการจะเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ให้บริการสถานบริบาล โดยอาจให้บริการในศูนย์เดียวกันแต่แยกพื้นที่ออกมาหรือแยกอาคารออกมาต่างหาก เนื่องจากผู้สูงอายุที่ทางศูนย์ดูแลในสถานบริบาลเมื่อร่างกายเสื่อมถอยมาสู่ขั้น End of life แล้ว ทางญาติต้องการให้ศูนย์ช่วยดูแลต่อ จึงต้องขยายบริการมารองรับผู้สูงอายุในระยะสุดท้ายด้วย

แต่ก็มีสถานบริบาลและบ้านพักผู้สูงอายุและบ้านพักผู้สูงอายุจำนวนมากก็ไม่อาจรองรับผู้สูงอายุระยะสุดท้ายได้เนื่องจากไม่มีบุคลากรและเครื่องมือเพียงพอหรือไม่ต้องการรับความเสี่ยงที่อาจถูกฟ้องร้องจากญาติกรณีผู้สูงอายุเสียชีวิต ก็จะส่งผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลหรือแนะนำญาติให้ส่งผู้สูงอายุไปยังสถานดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้าย

ตัวอย่างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายในประเทศไทย เช่น สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังกล้วยน้ำไท, ศาลายาเนอร์สซิ่งโฮม เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานพยาบาลในเครือข่ายของโรงพยาบาลหรือเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขจัดให้สถานดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายไว้ในหมวดโรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง

แฟชั่นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเนี่ยถือว่าเป็นสไตล์การแต่งตัวสุดโปรด

แฟชั่นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเนี่ยถือว่าเป็นสไตล์การแต่งตัวสุดโปรดของสาวหลายๆคนเลย คนที่คิดไม่ออกว่าวันนี้จะแต่งตัวอะไรดี ก็มักจะหยิบเสื้อยืดกางเกงขาสั้นออกมาใส่แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว โดยเฉพาะถ้าเป็นวันหยุดพักผ่อน ไม่ต้องไปทำงาน ชุดแบบนี้แหละคือสิ่งที่ต้องใส่เป็นประจำตลอดทุกวัน แต่เสื้อยืด กางเกงขาสั้นก็มีหลายแบบ จะใส่ให้ดูธรรมดาทั่วไปอันนี้ก็ง่าย ไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมากมาย แต่ถ้าอยากมีสไตล์เป็นของตัวเอง หรืออยากดูเซอร์ๆ ให้ดูแนว มีความทันสมัยเป็นวัยรุ่นขึ้นมา ก็ต้องเลือกทั้งเสื้อยืดท่อนบน รวมไปถึงกางเกงขาสั้นด้านล่างให้ดูเข้ากับธีม พูดแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพ ยังไงลองไปดูรูปตัวอย่างกันเลยดีกว่า

ถ้าเป็นเสื้อยืดที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้ก็เห็นทีจะเป็นเสื้อแบบโอเวอร์ไซส์ ตัวใหญ่ดูหลวมๆหน่อย ใส่คู่กับกางเกงขาสั้นเอวสูง

กางเกงขาสั้นที่ทำให้ลุคของเราดูเซอร์ขึ้นมา ก็ต้องมีดีเทลขาดๆ ชายขารุ่ยๆ แบบนี้ถึงจะดูเซอร์จริง

ลักษณะการขาดของกางเกงก็มีผลต่อลุคของเราเป็นอย่างมาก ถ้าจะให้แปลกตาเลยก็ต้องเป็นวิธีการขาดแบบที่ปกติไม่ค่อยเห็นกัน ประเภทฉีกแหว่งขึ้นมาแบบไม่เท่ากัน อันนี้คือเซอร์สุดๆไปเลย

ยกระดับความเซอร์แบบดูไม่โทรม จะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่ศรีษะจดเท้า ทรงผมถึงจะดูยุ่งนิดๆ แต่ก็ต้องมีทรง แต่งหน้านิดๆ ไม่ให้ดูซีดจนเกินไป หรือจะทาเล็บเพิ่มให้เข้ากับบุคลิกของเราก็ได้

ใส่หมวกเพิ่มความเก๋ ถ้ากลัวว่าแค่ใส่เสื้อยืดและกางเกงขาสั้นจะดูโล่งเกินไป ลองหยิบหมวกมาซักใบใส่คู่กันอาจจะทำให้อะไรดูดีขึ้นมาได้แบบไม่รู้ตัว

รองเท้าที่ใส่ก็สำคัญ ขอแนะนำให้ใส่ผ้าใบสักครู่จะดีกว่าเพราะมันจะเข้ากับลุคสุดเซอร์ เสื้อยืดกางเกงขาสั้นแบบนี้ ถ้าใส่รองเท้าแตะถึงจะสบายแต่มันก็แอบดูโทรมๆไปหน่อยนึง

เอาเสื้อคลุมยาวๆ มาใส่ทับด้านนอกอีกชั้น จากเสื้อยืดกางเกงขาสั้นดูบ้านๆ กลับกลายเป็นเก๋ขึ้นมาทันที

หาเสื้อสายเดี่ยวใส่ทับเสื้อยืดอีกชั้น นี่ก็เป็นไอเดียสไตล์การแต่งตัวแบบสตรีทแฟชั่นที่น่าเอาเยี่ยงอย่าง สิ่งนี้จะทำให้เสื้อยืดกางเกงขาสั้นที่เราใส่อยู่ทุกวันกลายเป็นแฟชั่นไม่ธรรมดาไปในทันที

เสียบเสื้อยืดเฉพาะด้านหน้า เดี๋ยวนี้ถ้าจะให้ดูชิค ต้องเปลี่ยนการเสียบเสื้อจากเสียบรอบตัวเข้าในกางเกงทั้งหมด เป็นเสียบเสื้อเฉพาะด้านหน้าดู ทุกอย่างจะดูเปลี่ยนไปเลย

รองเท้าแตะแบบที่มีสายพันขาเยอะๆก็ช่วยทำให้ดูน่าสนใจขึ้นมาได้ สไตล์การแต่งตัวแบบนี้เหมาะสำหรับหน้าร้อน และวันหยุดพักผ่อนมากๆ

ใส่แว่นตาเพิ่มเข้าไป ดูแล้วมีสไตล์ โดยเฉพาะคนที่บอกว่าขี้เกียจแต่งหน้าเวลาออกไปนอกบ้าน ลองหาแว่นตาที่เข้ากับใบหน้าตัวเองมาใส่ แล้วก็ทาปากอีกหน่อย เท่านี้ก็ดูแคชชวล แบบมีสไตล์ได้แล้ว

ใส่เข็มขัดเพิ่มความไม่ธรรมดา บางทีเข็มขัดก็มีประโยชน์มากกว่า การทำให้กางเกงแน่นนะ ลองหาเข็มขัดที่กำลังฮิต มาใส่คู่กับกางเกงดู แล้วจะรู้ว่ากางเกงตัวเดิมที่น่าเบื่อมันจะมีออร่าขึ้นมาทันที

สิ่งที่แบรนด์ต้องลงทุนหรือให้ความสำคัญ

เมื่อโลกออนไลน์กลายเป็นช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและตรงกลุ่มเป้าหมาย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่แทบทุกธุรกิจ จะพยายามพัฒนาช่องทางดังกล่าว เพื่อสื่อสาร ทำตลาด หรือสร้างการรับรู้ในแบรนด์ ภายใต้เป้าหมายในการตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค

แต่สิ่งสำคัญก็คือ ไม่ว่าแบรนด์ของคุณจะใช้ช่องทางออนไลน์อย่างหนักหน่วง หรือเบาๆ สบายๆ เพื่อสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ก็ไม่ควรลืมใส่ใจรูปแบบการนำเสนอ ซึ่งมีความสำคัญพอๆ กับคอนเทนต์ประสิทธิภาพที่ต้องการส่งไปยังลูกค้ายุค 4.0 ของคุณด้วย เพราะอะไรน่ะเหรอ…?

เพราะยุคนี้ผู้บริโภคเสพสื่อออนไลน์เป็นหลักไง และนอกจากช่องทาง Social ที่มีหน้าตาแบบเดียวกันเป็นพื้นฐาน ให้คุณใช้สร้างตัวตนไปสื่อสารกับผู้บริโภคแล้ว “Website” ก็ถือเป็นหน้าต่างสำคัญอีกบาน ที่จะช่วยพิสูจน์ว่า…คุณสามารถดึงดูดให้ผู้มาเยือนพึงพอใจกับสิ่งที่คุณนำเสนอผ่านหน้าต่างบานสำคัญนั้น และใช้เวลาอยู่กับคุณได้นานแค่ไหน

ถ้าคุณยังคิดว่า Web ไม่ใช่สิ่งที่แบรนด์ต้องลงทุนหรือให้ความสำคัญเทียบเท่าช่องทาง Social อื่นๆ เราขอให้ดูตัวอย่างจากบรรดา Website เหล่านี้ซึ่งเป็น Web ยอดนิยมของคนทั่วโลก ว่าพวกเขาให้ความสำคัญและพัฒนาหน้าตาของ Website ไปมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคในยุคนี้อย่างไร!

เอมมูร่าสารสำคัญที่พบได้มากในงาดำ

คุณค่าทางโภชนาการ ประโยชน์ของงานั้นมีสูงมาก เนื่อง จากในเมล็ดงามีโปรตีนสูงถึง 20% ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายถึง 2 ชนิดคือ เมธิโอนีน ( Methionine) และ ทริปโตเฟน (Tryptophan) อีกทั้งมี ไขมันไม่อิ่มตัวถึง 80% จึงสามารถสกัดเป็นน้ำมันคุณภาพดีที่มีทั้งกรดไขมันโอเมก้า 3 ,โอเมก้า 6 , กรดโอเลอิก และ กรดไลโนเลอิก ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยลดคอเล สเตอรอล, ป้องกันหลอดเลือดแข็งตัว และหลอดเลือดตีบ ช่วยให้ระบบหัวใจแข็งแรง , บำรุงเซลล์, บำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้น และบำรุงรากผมช่วยทำให้ดกดำ

นอกจากนี้ เมล็ดงายังอุดมด้วยแร่ธาตุและวิตามินมากมาย เช่น มีแคลเซียมสูง กว่านมวัวถึง 6 เท่า มีธาตุเหล็ก, แมกนีเซียม, สังกะสี, ฟอสฟอรัส, โปแตสเซียม, ทองแดง และวิตามินบี ชนิดต่างๆ ที่ช่วยบำรุงระบบประสาท การบริโภคงาดำเป็น ประจำจึงทำให้สุขภาพดี เพราะช่วยเสริมการทำงานของระบบต่างๆ ที่สำคัญในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น ระบบหัวใจ, หลอดเลือด, สมอง, ระบบประสาท, กระดูกและฟัน, ผิว หนังและเส้นผม นอกจากนั้นยังช่วยให้นอนหลับ กระปรี้กระเปร่า ป้องกันโรค เหน็บชา ป้องกันอาการท้องผูก รักษาโรคริดสีดวงทวาร และอีกมากมาย ฯลฯ ด้วย คุณค่าที่ประจักษ์มาช้านานนี้ งาจึงเป็นอาหารและยาที่ใช้กันแพร่หลายในแทบทุก ภูมิภาคของโลก

เอมมูร่าสารสำคัญที่พบได้มากในงาดำ คือ ลิกแนน (Lignans) โดยพบว่า sesame lignan มีความสำคัญคือ ทำหน้าที่ในการป้องกันตัวจากแมลง และทำหน้าที่เป็น anti-oxidant และฆ่าแมลง (Insecticides)ด้วย เซซามิน (Sesamin) เป็นสารลิกแนนที่มีมากที่สุดในเมล็ดงา

เพิ่มเติม : http://www.sesamin-hy.com/

กล้องวงจรปิดต้องเลือกที่คุณภาพเป็นหลัก

กล้องวงจรปิดคุณภาพดี คุณภาพของสินค้า เป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งแยกได้ชัดเจนจากยี่ห้อและประเทศที่เป็นเจ้าของสินค้านั้นๆ อุปกรณ์วงจรปิดที่มีคุณภาพดี จะมีการผลิตโดยเจ้าของจากประเทศสหรัฐอเมริกา, ในทวีปยุโรป และประเทศญี่ปุ่น ยกตัวอย่างเช่น สินค้าจากสหรัฐอเมริกา หรือว่าสินค้าทางทวีปยุโรปยี่ห้อง บอสช์(Bosh), เพลโก้, และวิคอน ซึ่งมักจะได้รับความนิยมนำไปใช้กับสถานที่ที่ต้องใช้ระบบที่มีความเสถียรมากเป็นพิเศษ ราคาก็จะค่อนข้างสูงเช่นกัน แต่หากว่าซื้อจากประเทศญี่ปุ่น อย่างยี่ห้อซันโย, เจวีซี(JVC), พานาโซนิค(Panasonic) หรือว่าโซนี่(Sony) ก็จะเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มีคุณภาพสูง แต่ว่าราคาจะถูกกว่า สามารถใช้ได้กับสถานที่ที่ต้องการอุปกรณ์คุณภาพดีๆแต่ราคาไม่แพง อายุการใช้งานเต็มที่ก็ 8 ปีแน่นอน

กล้องวงจรปิดคุณภาพปานกลาง ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสินค้าของประเทศเกาหลีและประเทศไต้หวัน ราคาจะไม่แพง ถือว่าถูกเลยทีเดียว คุณภาพก็ถือว่าโอเค ทั้งสีและความคมชัด เหมาะกับคนที่ต้องการกล้องคุณภาพดีแต่ว่ามีงบจำกัดในการซื้อ อายุการใช้งานของสินค้าจากสองประเทศนี้ก็จะอยู่ที่ 5 ปี

กล้องวงจรปิดคุณภาพต่ำ แน่นอนว่ามาจากประเทศจีนแน่นอน ระบบภาพต่างๆก็จะไม่ดี อายุการใช้งานต่ำกว่า 3 ปี สั้นสุดก็อาจจะ 6 เดือน ปกติแล้วมีหลากหลายยี่ห้อ มักจะนำเสนอขายตามเว็บไซต์ในราคาที่ถูกมากๆ ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะชอบกับสินค้าคุณภาพถูก แต่ว่าคุณภาพสินค้าก็จะต่ำลงไปด้วย

สำหรับกล้องวงจรปิดนั้น เราจำเป็นต้องพิจารณาคุณภาพเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความละเอียด, การรับแสง, ความคมชัด, ความสามารถในที่มืด ทั้งนี้ยี่ห้อก็สำคัญ ซึ่งสินค้ามาจากประเทศใด แน่นอนว่ามาตรฐานการผลิตก็จะเหมือนกับประเทศนั้นๆแน่นอน ทั้งนี้เราก็ต้องเลือกสถานที่การซื้อขายที่มีความน่าเชื่อถือ หากต้องการซื้อในเว็บไซต์ก็ต้องเลือกเว็บไซต์หลักที่น่าเชื่อถือ หรือหากซื้อตามหน้าร้านก็จะดีกว่า เพราะว่าเราต้องคำนึงถึงในเรื่องของบริการหลังการขายด้วย หากว่าปัญหาต่างๆตามมา เราจะได้ตามช่างมาแก้ไขได้ ฉะนั้นคุณภาพกับร้านที่มีความมั่นคงในการขายและการบริการ จึงเป็นเรื่องสำคัญในการพิจารณาก่อนการซื้อกล้องวงจรปิดด้วย

มุ้งจีบ มุ้งลวดนวัตกรรมใหม่ ที่เหมาะกับบ้าน

มุ้งจีบ มุ้งลวดนวัตกรรมใหม่ ที่เหมาะกับบ้านของคุณในแบบที่คุณเลือกได้

มุ้งลวดแบบจีบ หรือ มุ้งจีบ เป็นมุ้งที่ออกแบบ โดยการพับผ้ามุ้งให้มีขนาดเท่า ๆ กัน เพื่อให้สามารถพับเก็บซ่อนในกล่องอลูมิเนียมด้านข้างในขณะที่เราเปิดมุ้งลวด และใช้เชือกในการยึดผ้ามุ้ง เพื่อให้เกิดความแข็งแรงเหมาะสำหรับประตู และหน้าต่างทุกประเภทและทุกขนาดเสริมความแข็งแรงด้วยสลิงขึงด้านบนกับด้านล่างเสริมความแข็งแรงให้กับประตู เหมาะกับประตูและหน้าต่างบานใหญ่ สามารถทำได้กว้างถึง 4 เมตร ต่อข้าง และสูงถึง 3 เมตร มีความสวยงาม ทันสมัย เมื่อต้องการใช้งานก็เพียงดึง กล่องมือจับเบา ๆ ตัวมุ้งลวดที่พับอยู่ในกล่อง ก็จะคลี่และเลื่อนออกมา อย่างนุ่มนวล

เพื่อให้บ้านของคุณดูมีสไตล์ในแบบคุณ ปกป้องตัวคุณเองและคนที่คุณรักให้หลับสบายตลอดคืน ปราศจากยุงร้ายรบกวนลูกน้อยที่คุณรัก

1. มุ้งจีบรางธรรมดา เป็นมุ้งลวดแบบจีบที่ใช้กับหน้าต่าง กรอบด้านข้างกว้างด้านละ 2 เซ็นติเมตร กรอบด้านบน-ล่างกว้างด้านละ 2.3 เซ็นติเมตร

2. มุ้งจีบรางเตี้ย เป็นมุ้งลวดพับจีบที่ใช้กับประตู กรอบด้านข้างกว้างด้านละ 2 เซ็นติเมตร กรอบด้านบนกว้าง 2.3 เซ็นติเมตร กรอบด้านล่างสูง 1.2 เซ็นติเมตร

3. มุ้งจีบเก็บราง เป็นมุ้งลวดแบบพับจีบที่ใช้กับประตู รางด้านล่างเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานมุ้งลวด สะดวก ไม่มีรางด้านล่าง แต่จะมีแผ่นรับรางด้านล่างสูง 1 มิลลิเมตร ถ้าติดตั้งไปแล้วจะมีแผ่นรับรางสูงเพียง 3 มิลลิเมตร

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่ตั้งโรงงานผลิตสบู่

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่ตั้งโรงงานผลิตสบู่

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานมีอยู่มากมาย อย่างไรก็ตามมักปรากฏอยู่เสมอว่า มีเพียงปัจจัยไม่กี่อย่างที่มีผลสำคัญต่อการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของโรงงานผลิตสบู่ ปัจจัยที่มีผลอย่างสำคัญต่อการเลือกที่ตั้งประกอบด้วย ความพร้อมทางด้านพลังงาน เส้นทางการขนส่ง และแหล่งวัตถุดิบ ตัวอย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรมเหล็กกล้าต้องอยู่ใกล้แหล่งพลังงานคือไฟฟ้า โรงงานปูนซีเมนต์ต้องอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ เป็นต้น นอกจากนี้เส้นทางการขนส่งทั้งทางน้ำ บก และอากาศ ก็จะมีผลอย่างสำคัญต่อต้นทุนการผลิตและจำหน่าย
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่ตั้งของโรงงานผลิตสบู่ อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรการผลิต และปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

ปัจจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรการผลิต ปัจจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรการผลิต ประกอบด้วย วัตถุดิบ ตลาดสินค้า แรงงาน ที่ดิน การขนส่ง แหล่งพลังงาน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ

วัตถุดิบ (Material) การตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงานที่ใกล้แหล่งวัตถุดิบมีเหตุผลหลัก คือเพื่อลดต้นทุนการผลิตอันเกิดจากการขนส่งวัตถุดิบ อุตสาหกรรมที่เลือกที่ตั้งโรงงานใกล้แหล่งวัตถุดิบ มักได้แก่อุตสาหกรรมทางการเกษตร และอุตสาหกรรมที่ต้องแร่ธาตุเป็นวัตถุดิบ ตัวอย่างเช่น โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานถลุงสังกะสี โรงงานสับปะรดกระป๋อง และโรงงานปลากระป๋อง เป็นต้น ทั้งนี้เพราะวัตถุดิบมีขนาดใหญ่น้ำหนักมากการขนส่งต้องเสียค่าใช้จายสูง และวัตถุดิบบางประเภทเกิดการเน่าเสียได้ง่าย จึงต้องรีบส่งเข้าโรงงานอย่างรวดเร็ว
ตลาด (Market) โรงงานหรือการดำเนินการในลักษณะที่ใช้วัตถุดิบน้อย มักนิยมตั้งใกล้ตลาดสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการด้านการบริการ เช่น โรงแรม โรงภาพยนตร์ และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทต้องตั้งใกล้ตลาดสินค้า ทั้งนี้เพราะสินค้าที่ผลิตเกิดการเน่าเสียได้ง่าย

AMD เผยความต้องการกราฟิกการ์ดเพิ่มสูงขึ้น เพราะคนซื้อไปทำเหมืองขุดเงินดิจิตอล

ตัวแทนของ AMD ออกมาเปิดเผยว่าจากราคาของ Bitcoin และ Ethereum ที่เดินหน้าทำนิวไฮต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการกราฟิกการ์ด โดยเฉพาะรุ่น RX 570 และ RX 580 เพิ่มสูงมาก จนหลายรุ่นตอนนี้สินค้าขาดตลาดไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม AMD ยืนยันว่าสินค้าของบริษัทยังเน้นกลุ่มลูกค้าเกมเมอร์เป็นหลักมากกว่า

นักวิเคราะห์จาก RBC มองว่าด้วยเงินลงทุนเทียบกับโอกาสการขุดเจอเงินดิจิตอล และราคาค่าเงินที่ยังสูงในปัจจุบัน ทำให้จุดคุ้มทุนอยู่ราว 3-4 เดือน จึงคุ้มค่าที่จะลงทุนในอุปกรณ์ ซึ่งหากระยะเวลาคืนทุนยังไม่เกิน 1 ปี ความต้องการกราฟิกการ์ดก็น่าจะยังสูงต่อเนื่องไปเช่นนี้

สำหรับราคาหุ้นของ AMD นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 7% หลังจาก AMD ออกมาให้ข้อมูลดังกล่าว

ที่มา: CNBC และ Reuters