เทคโนโลยีที่ใช้ในการรับผลิตน้ำดื่ม

คือระบบการกรองโดยวิธี Reverse Osmosis (R.O) ซึ่งผู้ขายส่วนใหญ่นำมาเพื่อใชัในการรับผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์ดังนี้

3.1 Feed water คือน้ำที่ส่งเข้าระบบ RO เพื่อรับผลิตน้ำดื่มที่ต้องการ
3.2 RO Product หรือ Permeate คือน้ำที่ผ่านการกรอง จาก RO
3.3 RO Reject, Concentrate, Retentate หรือ Brine คือน้ำที่เหลือจากการกรอง RO และมีความเข็มข้นของสารละลาย (TDS) สูง
3.4 Recovery Rate คืออัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ของ RO Product กับ Feed Water เช่น ระบบ RO มี Recovery Rate 70 % หมายถึง ส่ง Feed Water เข้าไป 100 ส่วน จะได้ RO
Product 70 ส่วน อีก 30 ส่วนเป็น RO Reject
3.5 Percent Salt Rejectionคือ จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ RO membrane สามารถ สกัดเอาสารละลายไว้ได้ เช่น Feed water มี โซเดียม 100 ส่วน ใน RO Product มี โซเดียม เหลือ 5 ส่วน ดังนั้น Sodium rejection มีค่า 95 %
3.6 RO Element, RO Module หรือ RO Catridge คือ RO membrane ที่ประกอบสำเร็จแล้วพร้อมที่จะใช้งาน
3.7 Pressure Vessel คือ ท่อความดันสำหรับใส่ RO Element เพื่อทำการกรองน้ำ มีขนาดบรรจุได้ตั้งแต่ 1 ถึง 7 Elements วัสดุทำด้วย PVC, Fiber Glass หรือ Stainless Steel
3.8 Stage คือจำนวนครั้งที่น้ำไหลผ่านระบบ RO

หมายเหต:
Single Stage หมายถึง น้ำไหลผ่านระบบ RO ครั้งเดียวซึ่งอาจจะเป็น Brine-staging ซึ่งหมายถึง reject จาก stage แรกถูกส่งเข้าไปใน Stage ที่สอง เพื่อเพิ่ม recovery rate หรืออาจจะเป็น Product staging ซึ่งหมายถึง RO Product จาก Stage แรกเพื่อขจัดสารละลายเพิ่มขึ้น ส่วน Two Stage หมายถึง น้ำไหลผ่านระบบ RO สองครั้ง ซึ่งอาจจะเป็น Brine-staging ซึ่งหมายถึง reject จาก stage แรกถูกส่งเข้าไปใน Stage ที่สอง เพื่อเพิ่ม recovery rate หรืออาจจะเป็น Product staging ซึ่งหมายถึง RO Product จาก Stage แรกเพื่อขจัดสารละลายเพิ่มขึ้น

3.9 Array หมายถึง จำนวน pressure vessel พร้อมด้วย RO Elements ที่ติดตั้งเป็นชุดและมีความสัมพันธ์กับการ Staging ตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่น -Array = 2×4,0 หมายถึง RO ชุดนี้เป็น single stage และมี pressure vessle 2 ชุดๆละ 4element-Array = 3×5,1×4 หมายถึง RO ชุดนี้เป็น 2 stage และมี pressure vessle ใน stage แรก 3 ชุดๆละ 5element และใน stage ที่สอง 1 ชุดๆละ 4element-Array = 3×5,2×4,1×3 หมายถึง RO ชุดนี้มี 3 stageและมี pressure vessle ใน stage แรก 3 ชุดๆละ 5element ใน stage ที่สอง 2 ชุดๆละ 4element และใน stage ที่สาม 1 ชุดๆละ 3element

3.10 ROBank หมายถึง ชุดของ RO Pressure Vessels ถูกจัดมารวมกลุ่มกันและติดตั้งอยู่ในโครงรองรับ (Supporting Frame) เดียวกัน เช่น Array 3,1 จะถูกติดตั้งอยู่ใน Bank เดียวกัน

3.11 Clean-In-Place (CIP) คือระบบสำหรับล้างทำความสะอาด RO Elements ซึ่งอาจจะติดตั้งอยู่กับที่ติดตั้งระบบ RO หรืออาจเป็นระบบล้อเลื่อนเข็นเข้ามาใช้เมื่อต้องการทำความสะอาด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้าย

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้าย (End of life care) เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้โดยสิ้นเชิง เป็นกลุ่มนอนติดเตียง ต้องให้อาหารทางสาย ไม่อาจสื่อสารด้วยการพูดคุยตามปกติได้ เป็นการดูแลที่เน้นการลดความเจ็บปวดหรือดูแลทางร่างกายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสุดในช่วงสุดท้ายของชีวิต

สถานดูแลระยะสุดท้ายนี้ ส่วนใหญ่ผู้ให้บริการจะเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ให้บริการสถานบริบาล โดยอาจให้บริการในศูนย์เดียวกันแต่แยกพื้นที่ออกมาหรือแยกอาคารออกมาต่างหาก เนื่องจากผู้สูงอายุที่ทางศูนย์ดูแลในสถานบริบาลเมื่อร่างกายเสื่อมถอยมาสู่ขั้น End of life แล้ว ทางญาติต้องการให้ศูนย์ช่วยดูแลต่อ จึงต้องขยายบริการมารองรับผู้สูงอายุในระยะสุดท้ายด้วย

แต่ก็มีสถานบริบาลและบ้านพักผู้สูงอายุและบ้านพักผู้สูงอายุจำนวนมากก็ไม่อาจรองรับผู้สูงอายุระยะสุดท้ายได้เนื่องจากไม่มีบุคลากรและเครื่องมือเพียงพอหรือไม่ต้องการรับความเสี่ยงที่อาจถูกฟ้องร้องจากญาติกรณีผู้สูงอายุเสียชีวิต ก็จะส่งผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลหรือแนะนำญาติให้ส่งผู้สูงอายุไปยังสถานดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้าย

ตัวอย่างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายในประเทศไทย เช่น สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังกล้วยน้ำไท, ศาลายาเนอร์สซิ่งโฮม เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานพยาบาลในเครือข่ายของโรงพยาบาลหรือเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขจัดให้สถานดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายไว้ในหมวดโรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง

แฟชั่นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเนี่ยถือว่าเป็นสไตล์การแต่งตัวสุดโปรด

แฟชั่นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเนี่ยถือว่าเป็นสไตล์การแต่งตัวสุดโปรดของสาวหลายๆคนเลย คนที่คิดไม่ออกว่าวันนี้จะแต่งตัวอะไรดี ก็มักจะหยิบเสื้อยืดกางเกงขาสั้นออกมาใส่แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว โดยเฉพาะถ้าเป็นวันหยุดพักผ่อน ไม่ต้องไปทำงาน ชุดแบบนี้แหละคือสิ่งที่ต้องใส่เป็นประจำตลอดทุกวัน แต่เสื้อยืด กางเกงขาสั้นก็มีหลายแบบ จะใส่ให้ดูธรรมดาทั่วไปอันนี้ก็ง่าย ไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมากมาย แต่ถ้าอยากมีสไตล์เป็นของตัวเอง หรืออยากดูเซอร์ๆ ให้ดูแนว มีความทันสมัยเป็นวัยรุ่นขึ้นมา ก็ต้องเลือกทั้งเสื้อยืดท่อนบน รวมไปถึงกางเกงขาสั้นด้านล่างให้ดูเข้ากับธีม พูดแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพ ยังไงลองไปดูรูปตัวอย่างกันเลยดีกว่า

ถ้าเป็นเสื้อยืดที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้ก็เห็นทีจะเป็นเสื้อแบบโอเวอร์ไซส์ ตัวใหญ่ดูหลวมๆหน่อย ใส่คู่กับกางเกงขาสั้นเอวสูง

กางเกงขาสั้นที่ทำให้ลุคของเราดูเซอร์ขึ้นมา ก็ต้องมีดีเทลขาดๆ ชายขารุ่ยๆ แบบนี้ถึงจะดูเซอร์จริง

ลักษณะการขาดของกางเกงก็มีผลต่อลุคของเราเป็นอย่างมาก ถ้าจะให้แปลกตาเลยก็ต้องเป็นวิธีการขาดแบบที่ปกติไม่ค่อยเห็นกัน ประเภทฉีกแหว่งขึ้นมาแบบไม่เท่ากัน อันนี้คือเซอร์สุดๆไปเลย

ยกระดับความเซอร์แบบดูไม่โทรม จะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่ศรีษะจดเท้า ทรงผมถึงจะดูยุ่งนิดๆ แต่ก็ต้องมีทรง แต่งหน้านิดๆ ไม่ให้ดูซีดจนเกินไป หรือจะทาเล็บเพิ่มให้เข้ากับบุคลิกของเราก็ได้

ใส่หมวกเพิ่มความเก๋ ถ้ากลัวว่าแค่ใส่เสื้อยืดและกางเกงขาสั้นจะดูโล่งเกินไป ลองหยิบหมวกมาซักใบใส่คู่กันอาจจะทำให้อะไรดูดีขึ้นมาได้แบบไม่รู้ตัว

รองเท้าที่ใส่ก็สำคัญ ขอแนะนำให้ใส่ผ้าใบสักครู่จะดีกว่าเพราะมันจะเข้ากับลุคสุดเซอร์ เสื้อยืดกางเกงขาสั้นแบบนี้ ถ้าใส่รองเท้าแตะถึงจะสบายแต่มันก็แอบดูโทรมๆไปหน่อยนึง

เอาเสื้อคลุมยาวๆ มาใส่ทับด้านนอกอีกชั้น จากเสื้อยืดกางเกงขาสั้นดูบ้านๆ กลับกลายเป็นเก๋ขึ้นมาทันที

หาเสื้อสายเดี่ยวใส่ทับเสื้อยืดอีกชั้น นี่ก็เป็นไอเดียสไตล์การแต่งตัวแบบสตรีทแฟชั่นที่น่าเอาเยี่ยงอย่าง สิ่งนี้จะทำให้เสื้อยืดกางเกงขาสั้นที่เราใส่อยู่ทุกวันกลายเป็นแฟชั่นไม่ธรรมดาไปในทันที

เสียบเสื้อยืดเฉพาะด้านหน้า เดี๋ยวนี้ถ้าจะให้ดูชิค ต้องเปลี่ยนการเสียบเสื้อจากเสียบรอบตัวเข้าในกางเกงทั้งหมด เป็นเสียบเสื้อเฉพาะด้านหน้าดู ทุกอย่างจะดูเปลี่ยนไปเลย

รองเท้าแตะแบบที่มีสายพันขาเยอะๆก็ช่วยทำให้ดูน่าสนใจขึ้นมาได้ สไตล์การแต่งตัวแบบนี้เหมาะสำหรับหน้าร้อน และวันหยุดพักผ่อนมากๆ

ใส่แว่นตาเพิ่มเข้าไป ดูแล้วมีสไตล์ โดยเฉพาะคนที่บอกว่าขี้เกียจแต่งหน้าเวลาออกไปนอกบ้าน ลองหาแว่นตาที่เข้ากับใบหน้าตัวเองมาใส่ แล้วก็ทาปากอีกหน่อย เท่านี้ก็ดูแคชชวล แบบมีสไตล์ได้แล้ว

ใส่เข็มขัดเพิ่มความไม่ธรรมดา บางทีเข็มขัดก็มีประโยชน์มากกว่า การทำให้กางเกงแน่นนะ ลองหาเข็มขัดที่กำลังฮิต มาใส่คู่กับกางเกงดู แล้วจะรู้ว่ากางเกงตัวเดิมที่น่าเบื่อมันจะมีออร่าขึ้นมาทันที

สิ่งที่แบรนด์ต้องลงทุนหรือให้ความสำคัญ

เมื่อโลกออนไลน์กลายเป็นช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและตรงกลุ่มเป้าหมาย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่แทบทุกธุรกิจ จะพยายามพัฒนาช่องทางดังกล่าว เพื่อสื่อสาร ทำตลาด หรือสร้างการรับรู้ในแบรนด์ ภายใต้เป้าหมายในการตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค

แต่สิ่งสำคัญก็คือ ไม่ว่าแบรนด์ของคุณจะใช้ช่องทางออนไลน์อย่างหนักหน่วง หรือเบาๆ สบายๆ เพื่อสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ก็ไม่ควรลืมใส่ใจรูปแบบการนำเสนอ ซึ่งมีความสำคัญพอๆ กับคอนเทนต์ประสิทธิภาพที่ต้องการส่งไปยังลูกค้ายุค 4.0 ของคุณด้วย เพราะอะไรน่ะเหรอ…?

เพราะยุคนี้ผู้บริโภคเสพสื่อออนไลน์เป็นหลักไง และนอกจากช่องทาง Social ที่มีหน้าตาแบบเดียวกันเป็นพื้นฐาน ให้คุณใช้สร้างตัวตนไปสื่อสารกับผู้บริโภคแล้ว “Website” ก็ถือเป็นหน้าต่างสำคัญอีกบาน ที่จะช่วยพิสูจน์ว่า…คุณสามารถดึงดูดให้ผู้มาเยือนพึงพอใจกับสิ่งที่คุณนำเสนอผ่านหน้าต่างบานสำคัญนั้น และใช้เวลาอยู่กับคุณได้นานแค่ไหน

ถ้าคุณยังคิดว่า Web ไม่ใช่สิ่งที่แบรนด์ต้องลงทุนหรือให้ความสำคัญเทียบเท่าช่องทาง Social อื่นๆ เราขอให้ดูตัวอย่างจากบรรดา Website เหล่านี้ซึ่งเป็น Web ยอดนิยมของคนทั่วโลก ว่าพวกเขาให้ความสำคัญและพัฒนาหน้าตาของ Website ไปมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคในยุคนี้อย่างไร!