การเลือกซื้อไฟถนนพลังงานโซล่าเซลล์

สัญญาณไฟจราจรชนิดต่างๆ ตามท้องถนนในปัจจุบันได้มีการพัฒนามาใช้เป็น LED เสียส่วนใหญ่ เนื่องจากความทนทาน กินไฟน้อย และธรรมชาติของ LED
ที่มีลักษณะลำแสงพุ่งส่องได้ไกล หลายสิ่งที่ควรคำนึงในการเลือกซื้อชุดโคมไฟจราจรและอุปกรณ์ด้านจราจร ไฟถนนพลังงานโซล่าเซลล์

โคมไฟจราจร – กระพริบ Solar Traffic Light
มีหลายค่ายหลายบริษัทที่จำหน่ายสินค้าตัวนี้มีทั้งที่นำเข้าและผลิตในประเทศ ส่วนใหญ่จะผลิตในประเทศซึ่งคุณภาพสินค้าจะดีกว่าที่นำเข้า เหตุผลที่ทำให้ราคาสินค้าต่างกันก็เนื่องมาจากราคาของหลอด LEDที่นำมาทำไฟจราจรมีราคาตั้งแต่บาทกว่าๆ จนร่วมๆ 10 บาทต่อหลอด แน่นอนคุณภาพแสงย่อมแตกต่าง ความทนทานย่อมแตกต่าง ต้นทุนอื่นๆ ของผู้จำหน่าย คือต้องดูว่าเป็นผู้ผลิตหรือไม่ราคาที่ส่งต่อกันมานั้นก็จะเป็นราคาที่บวกกำไรไว้หลายต่อแล้วก็เป็นได้